Защо някои духовни дарби привличат неуравновесените хора

от Gospel Translations Bulgarian

Направо към:навигация, търсене

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Spiritual Gifts
Topic Index
About this resource
English: Why Some Spiritual Gifts Attract Unstable People

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Spiritual Gifts
Part of the series Taste & See

Translation by Desiring God

Библейските писатели са наясно със съществуването на неуравновесените хора. Например в 2 Петър 3:16б се казва: „...в които послания (на Павел) има някои неща, мъчни за разбиране, които неучените и неукрепналите изопачават, както правят и с другите Писания, за своя погибел.“ В 2 Петър 2:14 се говори за зли хора, които „...прелъстяват неукрепналите души...“ В Яков 1:8 пише за „Такъв човек...колеблив, непостоянен във всичките си пътища.“

Никой от нас не е съвършено уравновесен. Цар Давид и апостол Павел знаят от собствен опит какво значи да се намираш в пропастта на отчаянието или в облаците на възторга. Не винаги е лесно да различим здравия от болния. Дори не винаги е необходимо да се опитваме, защото и за двамата е предписано едно и също лечение – любов.

Нека се опитам да ви опиша какво имам предвид под „неуравновесени хора“. Не се тревожете много ако намерите и в себе си една или две от техните особености.

Защо тези хора биват привлечени прекалено силно от свръхестествените духовни дарби като пророчество, знание, езици, както и от други необичайни знамения и чудеса?

Един от възможните отговори е, че тези дарби като цяло отиват отвъд обективните наблюдения и разсъждения. Те сякаш създават атмосфера на свобода от принуди и ограничения, с които обикновено им е трудно да живеят. Те чувстват, че най-накрая могат да кажат какво мислят без да се съобразяват с ограниченията на здравия разум, с внимателното библейско тълкуване и сериозните наблюдения, които управляват живота. Тези духовни дарби като че ли съвпадат с начина им на живот – непредсказуем, неразумен, свободен от всякакви изисквания, на действителността.

Призовавам ви да прочетете 1 Коринтяни 14 и да прецените дали Павел смята, че атмосферата, създадена от проявлението на духовните дарби, е нестабилна. Въпросът, с който се сблъскваме, е как да признаем откровено истината за дарбите, без да създадем нестабилност в живота си.

Искрено копнеещ за Божията пълнота,

Пастор Джон.