Лудата радост на Йоан или още за Младоженеца и очистването

от Gospel Translations Bulgarian

Направо към:навигация, търсене

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Marriage
Topic Index
About this resource
English: John's Crazy Joy: More on Bridegrooms and Purification

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Marriage
Part of the series The Gospel of John

Translation by Desiring God

Тази статия касае главно съпрузите. След посланието в неделя видях и разбрах още няколко неща, отнасящи се до лудото щастие на Йоан Кръстител, след като прочетох и следното:

„Възможно е (но не и правилно) вярващи, които са се кръстили, да живеят живота си така, сякаш благата вест не е истина. Колко консервативни1 съпрузи се чувстват оскърбени ако някой „свободомислещ“ проповедник каже, че Исус не е възкръснал от мъртвите, а в същото време те сами потвърждават казаното чрез ежедневното си отношение към съпругите си? Всъщност свободомислещият само случайно изразява тяхната ерес“ (Дъглас Уилсън, „Да си протестант не е достатъчно“, стр. 168).

Когато вярваме в Евангелието, отношението ни към съпругите ни трябва да е различно от това, когато не вярваме.

Нека да се върнем към Йоан Кръстител. Спомнете си, че в Йоан 3:25 някой повдигна въпроса за „очистването“ пред учениците му. Тогава възникна спор за това между някои от учениците на Йоан Кръстител и един евреин. След това този спор сякаш изведнъж секна.

Аз ви подсказах, че Йоан свързва Исус в ролята Му на Младоженец с очистването, тъй като в съзнанието му Исус като Младоженец беше свързан с Божия Агнец, който умира, за да ни очисти от греховете ни. Тази връзка виждаме в Откровение 21:9б: „Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето.“

Когато Йоан казва: „Младоженецът е, който има невястата“ (Йоан 3:29а), той всъщност говори за очистването. Христос умира като Божи Агнец и Съпруг на Църквата (Младоженец), за да очисти булката (невястата) си.

Ардел Кейндей2 ми показа нещо, което изцяло бях пропуснал в подготовката на проповедта си миналата неделя. В Йоан 2, на сватбата в Кана където Исус превърна водата във вино, Той използва „... шест каменни делви, поставени за миене по юдейския обичай...“ (Йоан 2:6а).

С това Исус предвеща, че виното на Неговата кръв ще стане средство за очистване. Той извърши превръщането по време на сватбено тържество, когато настойникът на празненството каза на младоженеца: „...ти си задържал доброто вино досега“ (Йоан 2:10б). По този начин Исус (както и Йоан, който е написал Евангелието) вече беше свързал „младоженеца“ с кръвта на Агнето и „очистването“ от греховете.

Ето как Павел го свързва с нас, съпрузите:

„Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я очисти, с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си славна църква, без петно или бръчка или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна“ (Ефесяни 5: 25-27).

Не ние сме спасители на съпругите си, а Христос; не ние ги освещаваме, а Христос. Ние сме сънаследници с тях на живота, даден по милост (1 Петър 3:7), и сме зависими от същия върховен и независим Бог, Който го подарява.

Павел казва обаче на съпрузите: Забележете как Христос обича невястата Си. Вижте какво Му струва тази любов и каква е нейната цел. Цената е Неговия живот, а целта е нейното великолепие и блясък – великолепието на святостта.

Ако се стремите към блясъка, който идва от върха – да кажем от планината Синай, ще я накарате да закорави сърцето си; ако целта ви е да й придадете блясъка, бликащ от дъното – от Голгота, ще й разкриете сладкия вкус на върховната слава.

Какъв е ключът? Божият Агнец и Святият Дух. Бъдете съкрушени и знайте, че сте изкупени чрез кръвта на Исус. Изпълнете се със Святия Дух.

Ангелът каза на бащата на Йоан Кръстител: „...и ще бъде изпълнен със Святия Дух още от майчината си утроба“ (Лука 1:15). Затова Йоан вижда Исус като Божия Агнец (Йоан 1:29) и като Младоженеца (Йоан 3:29) и се радва много когато собствените му последователи го напускат и отиват при Исус.

Лудата радост на Йоан заради това, че загубва последователите си, се корени във върховната скъпоценност на Исус. Когато ние, съпрузите познаваме Исус толкова добре и Го обичаме така дълбоко, че можем да се „радваме много“ когато се смаляваме, а Той расте, ще обичаме истински и съпругите си. Така няма да опровергаваме благата вест чрез нашето отношение към тях.

1 „Консервативните“ християни в Съединените Щати са по-близки до библейските принципи – против абортите, против предбрачния секс...

2 Ардел Кейндей е професор в Северозападния колеж, Сейнт Пол, Минесота