Никой роден от Бога не продължава да живее в грях

от Gospel Translations Bulgarian

Направо към:навигация, търсене

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: No One Born of God Makes a Practice of Sinning

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Sanctification & Growth
Part of the series You Must Be Born Again

Translation by Desiring God

1Йоан 3:1-10

Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. 2. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е. 3. И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист. 4. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие; 5. и вие знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. 6. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. 7. Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, е праведен, и Христос е праведен. 8. Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. 9. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. 10. По това се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда; всеки, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не обича брат си.

Въпросът, който ще разгледаме днес, е как хората, които са преживяли чудото на новорождението, се справят със собствената си греховност, опитвайки се да продължат живота си напълно сигурни в спасението си? Как се справяме със сблъсъка между истинността на новорождението и греховните постъпки, които продължаваме да вършим? Как да живеем така, че да не загубим увереността си в спасението или да не смятаме, че сме родени отново, когато е възможно и да не сме? Можем ли да се радваме на подобна сигурност и все още да омаловажаваме греховния си живот, който е така несъвместим с новорождението?

Първо послание на Йоан, повече от всяка друга книга в Библията, изглежда е предназначена да ни помогне в ежедневната ни борба. Вижте 1 Йоан 5:13: “Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.” Както той казва, тази книга е написана за да имат вярващите пълна сигурност, че са били родени отново, което означава, че имат нов духовен живот и той никога няма да умре. Йоан иска и Бог иска чрез това писмо да преживеем нещо, което ще ни направи дълбоко убедени, че сме преминали от смърт към живот.

В 1 Йоан 3:14 се казва: “Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот”. Исус казва в Йоан 5:24: “Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.” Йоан и Исус силно желаят ние вярващите да знаем, че осъждението и смъртта са зад гърба ни, защото съдът над нас се е състоял когато Исус бил осъден вместо нас, а смъртта ни – когато е е умрял на наше място. Следователно, в нас има нов живот, който не може да погине и да ни бъде отнет. Той е вечен. Тази е увереността, която Йоан и Исус искат да имаме. “Това писах на вас …. за да знаете, че имате вечен живот.” (Йоан 5:13)

Съдържание

Безумието на фалшивите учители

Нещо се случва в църквите, на които Йоан пише и то дълбоко го засяга. Каквото и да е, то заплашва да разруши тази увереност. Лъжливите учители говорят неща, които могат да направят впечатление на добри новини, носещи силна убеденост. Всъщност, ще имат обратен ефект. Йоан да се справя с лъжливите учители и така ни показва какво да мислим по отношение на собствените си грехове за да имаме увереност. Какво казват тези фалшиви учители?

Първо, че Синът на Бога, който съществува преди всичко друго, не е дошъл в плът. Те не вярват в пълното единство на Божия Син с нашата плътска, човешка природа. Ето какво казва Йоан за тях в 1 Йоан 4:1-3: “1. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. 2. По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога; 3. а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега е вече в света.”

Разделянето на Исус от плътта

Има много неща, които можем да научим за тази ранна християнска ерес, но аз искам да се съсредоточа върху едно. Тези лъжливи учители разединяват Христос и плътта. Това се вижда в стих 2: “Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога”. На тях не им харесва идеята, че предвечният Христос е бил едно цяло с човешката плът. Ето това засяга нашия въпрос. Възгледът, че личността на Христос не е свързана с плътта, очевидно има практически и морален ефект върху начина, по който тези учители са си представяли и християнския живот.

Разделянето на християните от плътта

Едно от местата, където най-ясно се вижда това, е нашия текст. В 1 Йоан 3:7 се казва: “Дечица, никой да не ви заблуждава [значи има предвид лъжеучителите]: който върши правда, е праведен, и Христос е праведен.” Какво всъщност казва Йоан? Пазете се от лъжливите учители, защото те казват, че можете да бъдете праведни без да вършите праведни дела: “Никой да не ви заблуждава: който върши правда, е праведен.”

С други думи, Йоан се противопоставя не само на представата им за Христос, която отделя личността Му от делата на обикновения живот на тялото. Той се противопоставя и на виждането им за християнския живот, което разединява нашата личност от това, което вършим: “Плътта всъщност няма значение за Христос; единственото важно нещо е, че по някакъв духовен начин той беше Христос и в това няма никаква реална връзка между предвечния Христос и човека от плът Исус. По същия начин нашата плът не е от значение; но по някакъв духовен начин ние сме родени отново и няма истинско единство на новото създание и живота ни в тялото когато вършим грях или праведни дела.” Това води директно към измамата, която Йоан посочва в 1 Йоан 3:7, че можем да бъдем праведни по някакъв духовен начин и все пак да не вършим праведни дела в ежедневието.

Йоан има три отговора на това фалшиво учение.

Христовото превъплъщение е завинаги

Първо, той набляга на това, че плътта на Исус и личността на предвечния Христос са неделими. 1 Йоан 4:2 “По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога”. Този стих ни показва, че Исус е дошъл в плът за да остане завинаги в плът, а не само за определено време. Втората личност на Триединството завинаги ще бъде обединена с човешката природа. Ние винаги ще го познаваме като Исус, един като нас и стоящ безкрайно по-горе от нас; първородният от много братя (Римляни 8:29). Бог не е презирал и не презира физическото същество, което е създал. Той е дошъл в плът. Божият Син остава в плът завинаги. Така първият отговор на Йоан на фалшивите учители е да покаже правилната представа за Христос. Физическото му съществуване не е мираж. То не е маловажно; не е второстепенно. Той завинаги е белязан и се отъждествява с това тяло.

Делата на християните потвърждават същността им

Вторият отговор на Йоан на фалшивите учители е да отхвърли категорично учението, че духовният живот може да бъде отделен от действията на плътта. Всъщност Йоан настоява, че духовният живот трябва да намира потвърждение във физическите дела, иначе той не съществува. Това виждаме и разбираме от 1 Йоан 3:7: “Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, е праведен, и Христос е праведен.” Заблудителите казват: “Можете да бъдете праведни и все пак да не вършите праведни дела.” Йоан казва: “Праведни са само тези, които прилагат праведността. Прилагането потвърждава съществуващото.”

Ето това повтаря Йоан в писмото. Например, в 1 Йоан 2:9 той казва: “Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.” С други думи, извършването на праведни дела е доказателство и потвърждение на новорождението.

Да не продължаваш да живееш в грях – доказателство за новорождение

Вижте 1 Йоан 3:9 “Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.” Да живееш в грях е доказателство и потвърждение, че не си роден от Бога. Това, което вършиш, доказва какъв си всъщност. Ако не живееш в грях, това е доказателство и потвърждение, че си роден отново.

Йоан казва, че новорождението неизбежно променя грешния ни живот, защото: “Божието семе (божият зародиш)” е в нас и ние “не можем” да продължим да съгрешаваме. Това означава, че връзката между новорождението и ежедневния ни живот е реална. Семето може да бъде Божият Дух, Божието Слово, Божият характер или и трите неща едновременно. Независимо какво точно представлява, самият Бог работи за новорождението толкова мощно, че ние не бихме могли да продължаваме да вършим грехове. Божието семе не може да се примири с греховния модел на поведение.

Тези фалшиви учители, които мислят, че могат да отделят духовната си същност от физическото съществуване, не разбират нито въплъщението, нито новорождението. При въплъщението, съществуващият още преди това Христос, е действително свързан с физическото тяло. При новорождението новото създание в Христос несъмнено предизвиква покорство в живота ни.

Отхвърляне на представата за безгрешност на родения отново

Третият отговор на Йоан на лъжливите учители е, че отхвърля всяка представа за безгрешност при новородените хора. Очевидно учението им разделя “да бъдеш праведен” от “да вършиш правда” (3:7). Така те можеха да кажат: “Дори когато вършиш грях, всъщност не го вършиш ти. Истинското ти аз е новороденото ти аз и то е толкова високо над ежедневния ти живот, че никога не може да бъде осквернено от греха.”

Това разграничаване, което лъжливите учители правят между нашата същност и това, което вършим, ги кара да твърдят, че християните никога не съгрешават. Как е възможно това? Те са родени от Бога. Те са нови създания. Те имат Божието семе в себе си. Йоан критикува тази заблуда три пъти. Важно е да разгледаме това.

1. Няма безгрешни християни

1 Йоан 1:8: “Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.” Ние! Ние, родените отново християни. С други думи, не позволявайте на заблудата на лъжеучителите да стане ваша. Няма безгрешни християни.

2. Роденият отново има Защитник

1 Йоан 2:1: “Дечица мои, пиша ви това, за да не грешите, но ако някой извърши грях, имаме пред Отца свой защитник – праведникът Исус Христос.” С други думи, Йоан не приема, че ако вършите грях, не сте родени отново. Той твърди, че ако съгрешите, имате Защитник – Исус Христос. Той е Защитник само на новородените.

3. Съществува грях, който не води към смърт

1 Йоан 5:16,17: “Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот, т. е. на онези, които съгрешават несмъртно. Има грях (водещ) към смърт - не казвам за него да се моли. Всяка неправда е грях; и има грях, който не води към смърт.” Отбележете последната част: “Има грях, който не води към смърт.” Затова можем да видим, че брат ни извършва грях.Той е наш брат. Той е роден отново. И той съгрешава. Как е възможно това? Има грях, който не води към смърт. Не мисля, че той има предвид някакъв особен, специфичен грях, а по-скоро някаква степен на закоравяване и упорство. Съществува някаква степен на закоравяване, на непоправим грях, който може да ви доведе отвъд границата, откъдето завръщането е невъзможно и ще бъдете като Исав, който поиска да се покае, но за него вече нямаше възможност за покаяние. (Евреи 12:16-17)

Как новородените се справят с греха си?

Връщаме се към въпроса, който повдигнахме в началото. Как хората, преживяли чудото на новорождението се справят със собствената си греховност, опитвайки се да живеят убедени в спасението си? Моят отговор е: Вие се справяте като използвате това, на което ви учи Йоан. Йоан предупреждава за лицемерието (когато твърдиш, че си новороден, а животът ти опровергава това) и прославя застъпничеството и изкупителната жертва на Христос, извършена заради грешниците.

Въпросът е: Как използвате тези две истини? Как използваме предупреждението, че можем да заблудим сами себе си? Как използваме обещанието: “Ако извършите грях, имате застъпник”? Доказателството за вашето новорождение е в начина, по който тези две истини работят в живота ви.

Ето как действат, ако сте новородени:

1. Избягваш самонадеяността и отиваш при Защитника

Вие изпадате в душевно състояние на равнодушие, хладкост и самонадеяност относно собствената си греховност. Започвате да ставате безразлични към това дали сте святи или светски. Загубвате своята бдителност по отношение на враждебните мисли и поведението си и затъвате в греховни модели на поведение.

Когато един новороден преживява това, истината от 1 Йоан 3:9 (“Никой, който е роден от Бога, не върши грях”) чрез Святия Дух въздейства върху него и той осъзнава опасността от поведението си. Тогава отива при Защитника си и умилостивителната Му жертва за да търси милост, прошка и праведност. Изповядва греха си, бива изчистен (1:9), любовта му към Христос е обновена, сладостта на приятелството им е възстановена, омразата към греха се завръща и радостта от Бога се превръща отново в негова сила.

2. Бягаш от отчаянието и отиваш при Защитника

Вие потъвате в страх, обезсърчение и дори отчаяние от това, че праведността, любовта ви към хората и борбата ви с греха не са достатъчни. Вашата съвест ви осъжда и делата ви ви се струват твърде несъвършени за да могат да докажат някога, че сте новородени.

Когато новороденият почувства това, истината от 1 Йоан 2:1 му въздейства чрез Духа като го спасява от отчаянието: “Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Ходатай при Отца - Исус Христос Праведния.”

Предупрежденията на Йоан срещу лицемерието ви връща от пропастта на самонадеяността. Йоан обещава Защитник, който ни изважда от пропастта на отчаянието.

Изкупителната сила на Божието слово

Новорождението ни прави способни да получим помощ и изкупление от Писанията. Новорождението не използва обещанието “Ние имаме Защитник” за да оправдае поведение на надменно равнодушие към греха.

Новорождението не използва предупреждението “Никой роден от Бога не продължава да живее в грях” за да налива бензин в огъня на отчаянието. Новорождението носи духовно разпознаване, което ни дава усет как да използваме учението на Йоан. Новороденият е смирен и отрезвен от тези предупреждения. Обещанието за Защитник и изкупление го вълнува и му дава сили.

Нека Бог потвърди вашето новорождение и чрез двата отговора от Словото си. Нека ви даде да приемете и предупреждението, и утехата и да ги употребите правилно, запазвайки пълната сигурност в спасението си.