Обичам Исус Христос

от Gospel Translations Bulgarian

Направо към:навигация, търсене

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Jesus Christ
Topic Index
About this resource
English: I Love Jesus Christ

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Jesus Christ
Part of the series Article

Translation by Desiring God

Един незабравим момент в семинарията

Един от най-паметните моменти от семинарията “Фулър” беше през учебната 1968-69 г. Бяхме на третия етаж на сградата с класни стаи и часът по систематична теология тъкмо беше свършил. Една групичка студенти беше наобиколила младия ни учител Джеймс Морган, който казваше нещо за работата на християните за справедливост в обществото. Не помня какво му казах, а той ме погледна в очите и отвърна: „Джон, аз обичам Исус Христос.”

В сърцето ми удари гръм. Един силен, умен, зрял, социално ангажиран човек току-що беше изрекъл пред шестима други: „Аз обичам Исус Христос”. Не проповядваше, не отговаряше на теологичен въпрос, не пееше хваление, не беше и в опит да си намери работа; никой не записваше разговора, а той каза, че обича Исус.

Този гръм все още заглъхва в сърцето ми, а беше преди 40 години! Хиляди от нещата, които са ми се случили в семинарията, съм забравил, но не и онзи следобед. И всичко само защото той каза, че обича Исус Христос.

Година по-късно Джеймс Морган почина от рак на стомаха и остави съпруга и четири малки деца. Най-голямото наследство, което остави в моя живот, бе изказването, което направи през един следобед в Пасадина: „Аз обичам Исус Христос”.

За децата на Бога е естествено и необходимо да обичат Исус. Естествено, защото е част от природата ни като Божии деца. „Ако Бог ви беше Баща, щяхте да ме обичате, защото дойдох от Бога.” (Йоан 8:42). Божиите деца са естествено предразположени да обичат Сина му.

Да обичаш Исус е и необходимо. Ако не обичаш Исус, ще бъдеш прокълнат; така казва апостол Павел. „Ако някой не изпитва любов към Господа, нека бъде проклет” (1 Коринтяни 16:22). Да обичаш Исус е основен (а не пожелателен) знак за това, че се ползваш от Божията благодат. „Благодат да бъде с всички, които обичат нашия Господ Исус Христос с непокварена любов” (Ефесяни 6:24). Ако обичаш нещо повече отколкото обичаш Исус, ти не си негов последовател. „Който обича майка или баща повече, отколкото обича мен, не е достоен за мен и който обича син или дъщеря повече, отколкото обича мен, не е достоен за мен” (Матей 10:37).

Да го обичаш не е същото като да изпълняваш всичките му заповеди. „Ако ме обичате, ще пазите заповедите ми” (Йоан 14:15). Това означава, че подчинението е резултат от любовта към Исус; двете не са еднозначни. Любовта е невидима и е вътре в нас. Тя е корена, който дава видимия плод на любов към хората.

И така, в началото на 2009-а година, аз се присъединявам към Джеймс Морган и казвам: „Обичам Исус Христос”.

Нека изясня какво точно имам предвид:

Ще се помолите ли с мен през 2009-а да обичаме Исус Христос повече от всякога досега? Нека нашият Господ Исус да даде от време на време скромно и естествено да казваме, че го обичаме, а това да причинява гръм в сърцата на слушателите ни.

„Въпреки че не сте го виждали, вие го обичате. Въпреки че в момента не го виждате, вярвате в него и се радвате с радост, която е неизразима и пълна със слава” (1 Петър 1:8).

Обичам го заедно с вас,

Пастор Джон